A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó

   

 

A tantermen kívüli, digitális munkarendre való átállás egyes aktuális kérdései, 2021. március

RPI-webináriumok elégedettségmérése 2020. március 16. - június 30.

 

Ablonczyné Vándor Margit: A koronavírus idején óvodákban történt események értékelése, hatása a jövő tervezhetőségére

A református óvodavezetők elmondásai alapján összegyűjtött tapasztalatok az elmúlt három hónap rendkívüli eseményeiről

A koronavírus idején óvodákban történt események értékelése, hatása a jövő tervezhetőségére

 

Online platformok jellemzői (összefoglaló táblázat)

 

A REFORMÁTUS TANANYAGTÁR segédanyaga: Keresztyén szellemiségű tartalmak otthoni tanuláshoz, digitális tanításhoz

 

TANÁRKÉNT egy digitális osztályteremben - a Hintalovon Alapítvány segédanyaga

 

ONLINE BIZTONSÁG az otthontanulásban - a Hintalovon Alapítvány segédanyaga

 

Tájékoztató levél ÓVODAPEDAGÓGUSOK számára

 

Tanulás MICROSOFT eszközökkel - tájékoztató   

                        

Az RPI módszertani levele SZÜLŐK számára 

A szülői levél mellékletei:

Mozgásformák kisiskolásoknak az otthontanulás szüneteire és ráhangolódásra

Bíztató tanácsok szülőknek - pszichológusoktól

Maradj otthon videótár

Társasjéték ötletek karantén idejére

Benti játékok 2-6 főre

 

 

A digitális munkarenddel kapcsolatban kereshető SZAKTANÁCSADÓK elérhetősége és tématerületei (a lista folyamatosan bővül).

Az RPI segédlete a DIGITÁLIS MUNKARENDDEL kapcsolatban

Segédanyag az ÁLTALÁNOS ISKOLÁK digitális munkarendjének kialakításához

 

Az általános iskolai segédanyag mellékletei:

Linkajánló általános iskolák felső tagozata számára

Ének-zene és egyházi ének tanárok számára online elérhető szakmai anyagok

A digitális munkarend egyes TANÜGYIGAZGATÁSI kérdései

 

A tanügyigazgatási segédanyag mellékletei:

Módszertani ajánlás az e-naplóval nem rendelkező intézmények számára

Órajelentés az e-naplóval nem rendelkező intézmények számára (szerkeszthető)

Módszertani javaslat és útmutató a HITTANOKTATÁS digitális munkarendjéhez

 

A hittanoktatási segédanyag melléklete: 

Az IKT eszközök használata a hittanoktatásban

 

Szaktanácsadói webináriumok segédanyagai: 

Nagy Lajos: Webinárium bemutató példák (Geogebra)

Palencsár Erika: Sutori oldal használata

Palencsár Erika: MozaBook tanári prezentációs szoftver használata, mozaweb gyakorló és játékos appok, eszközök

Palencsár Erika: Genially használata kezdőknek

Molnárné Bodnár Henrietta: Rendhagyó motivációs és órán végezhető játékok, tehetséggondozás 

Tomcsányiné Lucz Szilvia: Digitális szabadulószoba készítése

Tomcsányiné Lucz Szilvia: Szabadulószoba készítése Google űrlap használatával

Sápi Anikó: Reálisan digitálisan 

Farkas Lászlóné: Learning Apps használata

Farkas Lászlóné: Jitsi videókonferencia

Farkas Lászlóné: Mozaweb használata

Farkas Lászlóné: Lapbook alkalmazása az általános iskola alsó tagozatán

Moharos Ágnes: Kooperatív módszertanra épülő együttműködés az alsó tagozaton

Moharos Ágnes: Kooperatív tanulási módszerek

Répásiné Vadon Katalin: Online betűgyakorlás

 

1-2. osztályos segédanyagok (Tandiné Pataky Zsuzsanna szaktanácsadó)

 Magyar, matematika, környezet, testnevelés

Puzzle OFI-s hívóképekhez

 

2. osztályos digitális segédanyagok (Kovács Zsuzsa szaktanácsadó)

2. osztályos anyagok (olvasás, nyelvtan, környezetismeret)

2. osztályos digitális segédanyagok (Cseh Lajosné szaktanácsadó)

Magyar nyelv 2. osztály

Környezetismeret 2. osztály

 

Alsós matematika segédanyagok (Ráski Lászlóné szaktanácsadó)

Online matematika oktatás, oktatóvideők

Sorozatok, időmérés, szabályjáték

Műveleti sorrend alkalmazása

 

4. osztályos Learning Apps segédanyagok (Farkas Lászlóné szaktanácsadó):

Magyar nyelv 4. osztály: A főnév

Magyar nyelv 4. osztály: Az ige

Magyar nyelv 4. osztály: A melléknév

Magyar nyelv 4. osztály: A névutó

Magyar nyelv 4. osztály: A számnév

Magyar nyelv 4. osztály: Szófajok gyakorlása

 

5-12. osztályos algebrai oktatóprogram (Hunyadiné Kalecsár Mária szaktanácsadó):

AKRIEL algebrai oktatóprogram bemutatása

 

8. évfolyam

Szöveges matematika felvételi feladatok megoldásokkal a 8. évfolyamosok számára (Albert Andrea szaktanácsadó)

2004-2008 közötti feladatsorok feladatai:

https://docs.google.com/presentation/d/1a9PvlUXdV5HzV96OvOrx6dNnb1k1n21G...

2009-2014 közötti feladatsorok feladatai:

https://docs.google.com/presentation/d/1WsivufCOulvoVm-cdPzY7-T_u03T3Os5...

2015-2021 közötti feladatsorok feladatai:

https://docs.google.com/presentation/d/12ywyJMSu8b8jnhsgSfH5TK6Vh_a3ngCW...

 

 

Microsoft Teams használati segédlet (Nagy Attila és Moharos Ágnes szaktanácsadók):

Használati segédlet

Bemutató videók

 

PPT prezentációk kiegészítése alámondással

A hevesi EJROK tanulóinak atommagfizikai digitális tananyaga

https://pcworld.hu/pcwlite/tavoktatas-kreta-275803.html

A Pannon Egyetem MFTK Neveléstudományi Intézet hallgatóinak távoktatási podcastjainak elérhetősége

Természettudományos oktatáshoz: https://phet.colorado.edu/hu/

Puzzle készítéséhez: https://www.jigsawplanet.com

Szófelhő készítéséhez: https://wordart.com

Képregény készítéséhez: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bodhaguru.Comicker&hl=...

 

Matematika, fizika tanításhoz:

https://www.geogebra.org/

https://realika.educatio.hu/ctrl.php/unregistered/preview/coursecs?c=38&pbka=0&pbk=

www.vilaglex.hu/Fizika/Html/HomorLen.htm

 

Nádori Gábor Teams (Office 365) használatát bemutató videói (Összegyűjtötte: Bánné Mészáros Anikó szaktanácsadó)

https://www.youtube.com/watch?v=a8980778-6I&list=PLufFd0v2nT2h3JfTiGtCQa...

https://www.youtube.com/watch?v=a8980778-6I&list=PLufFd0v2nT2h3JfTiGtCQa...

https://www.youtube.com/watch?v=gpi5WmA4yAw&list=PLufFd0v2nT2h3JfTiGtCQa...

https://www.youtube.com/watch?v=yn5VDkmALbA&list=PLufFd0v2nT2h3JfTiGtCQa...

https://www.youtube.com/watch?v=62fq6ww6KZU&list=PLufFd0v2nT2h3JfTiGtCQa...

https://www.youtube.com/watch?v=x4xNEmuhlQc&list=PLufFd0v2nT2h3JfTiGtCQa...

https://www.youtube.com/watch?v=1IoEwMK1A-I&list=PLufFd0v2nT2h3JfTiGtCQa...

 

MTVA anyagai: https://mediaklikk.hu/musor/felsos/#

 

                                        

2020. július 3-ai online tájékoztató:

Ablonczyné Vándor Margit: A koronavírus idején óvodákban történt események értékelése, hatása a jövő tervezhetőségére

A református óvodavezetők elmondásai alapján összegyűjtött tapasztalatok az elmúlt három hónap rendkívüli eseményeiről